دیدار و تجلیل از خانواده نخستین معلم شهید استان در قائم شهر

عکاس (خلیل دردانه) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

دیدار و تجلیل مدیر کل آموزش و پرورش استان مازندران از خانواده “شهید ولی پور” نخستین معلم شهید ساتان مازندران به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم در قائم شهر