مراسم تجلیل از خبرنگاران شهرستان قائم شهر همزمان با ویدئو کنفراس استانداری مازندران در فرمانداری برگزارشد.