مراسم تجلیل از دانش آموزان مدال آور المپیادهای علمی و پژوهشی و جشنواره بین المللی ابن سینا در آموزش و پرورش ناحیه یک ساری برگزار شد.