تجلیل از پیشکوتان و قهرمانان ؛خادمین ورزش بوکس استان مازندران با حضور دلیری -رئیس اداره ورزش و جوانان ،آقامیری- عضو شورای شهر، معیل – معاون خدمات شهری شهرداری و رضازاده -مدیر روابط عمومی شهرداری مرکز استان در ساری برگزار شد.