مراسم تجلیل از پیشکسوتان گرانقدر ورزش پرافتخار شهرستان ساری به همت “دکتر سعید نجاریان ساروی” عضو ورزشی شورای شهر ساری درتالار پذیرایی شهاب برگزار شد.