تجمع اعتراضی مردم آمل در محکومیت هتک حرمت پیامبر(ص) در این شهرستان برگزار شد.