تحویل سال نو ۱۴۰۰ در کنار مدافعان سلامت

ویروس کرونا که از اسفند ماه سال ۱۳۹۸ وارد کشورمان شد و با شیوع این بیماری تعداد زیادی از عزیزان‌مان دار فانی را وداع گفتند. در این بین کادر درمان در سراسر کشور و همینطور بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان ساری با تمام انرژی و غیرت مثال‌زدنی پای سلامت مردم ایستادند و با رشادت‌های خود درمقابل این ویروس منحوس ایستاگی کردند و حتی لحظه تحویل سال ۱۴۰۰ و قرن جدید خدمت به مردم را به بودن در کنار خانواده خود ترجیح دادند.