ترافیک بازگشت مسافران در محور سوادکوه

عکاس(حوا احمدی) خبرگزاری مهر

 

موج بازگشت مسافرانی که روزهای گذشته به شمال کشور سفر کرده بودند باعث ایجاد ترافیک سنگین در محور سوادکوه شد.