ترافیک سنگین شامگاه جمعه در مرزن آباد

عکاس(غلامرضا شمس ناتری) خبرگزاری فارس مازندران

 

در حالیکه مسؤولان وزارت بهداشت همواره تاکید بر عدم سفرهای غیرضروری شهروندان در دوران کرونا دارند محور چالوس ـ کرج در شامگاه جمعه هفدهم اردیبهشت شاهد ترافیک سنگین شمال به جنوب بود که باعث کندی تردد شد . از آنجا که هنوز پروژه تعریض قسمتی از جاده کندوان به پایان نرسید احتمال دارد با شروع تعطیلات آخر هفته باز این محور به ویژه در شهر مرزن‌آباد شاهد این حجم ترافیک مسافران باشد که ایجاد مشکل کند.