نخستین واکسن کرونا در رامسر تزریق شد .

به گزارش بلاغ، آزاده زمانی ثانی سرپرستار بخش آی سی یو، حمیدرضا عصائیان متخصص عفونی و پرستاران بخش آی سی یو خانم‌ها سیده فخری سیدی، معصومه بدخشان و معصومه ابراهیمی، شایسته پورعسگری، مژده رستگار، راحله نوری، حدیثه طالش مصطفی و ملیحه فرهی نخستین افرادی بودند که در رامسر واکسن کرونا به آنها تزریق شد.
با شیوع ویروس کرونا مدافعان سلامت بدون ترس و با مجاهدت و ایثارگری در خط مقدم مبارزه با این ویروس منحوس قرار گرفتند و حال با ورود واکسن به کشور بار دیگر این مدافعان سلامت با فداکاری به میدان آمدند و نخستین افرادی بود که واکسینه شدند.

خانم آناهیتا سلیمی پرستار و کارشناس واحد مبارزه با بیماری های شبکه بهداشت و درمان رامسر نیز نخستین عضو کادر سلامت بود که واکسن را به پزشکان و پرستاران تزریق کرد.