تست درایو محصولات مدیران خودرو حق پرست

مراسم تست درایو محصولات مدیران خودرو و تست درایو محصول برند چری “آریزو۶” در پیست استادیوم شهدای ساری برگزار شد.