تشدید نظارت های بهداشتی بر اماکن عمومی شهرستان ساری  قوت گرفت

طرح مدیران معین تیمهای نظارت بر اماکن عمومی با حضور دیانی رئیس آموزش پرورش منطقه یک، محمودی رئیس اتحادیه نانوایان مرکز استان و نمایندگان بهداشتبا بازرسی از اماکن عمومی شهرستان ساری برگزار شد و در روز های آینده نیز با تیم های دیگر ادامه خواهد داشت.