برخورد یک دستگاه تریلی با تیر برق در بهشهر

برخورد یک دستگاه تریلی با تیر برق در بهشهر مازندران باعث قطع برق و وارد شدن خساراتی به شبکه انتقال برق این شهر شد. این حادثه تلفات جانی در پی نداشت.