تعطیلی ۶ روزه و خیز مسافران برای سفر به مازندرانِ بحرانی

عکاس( احسان فضلی اصانلو) خبرگزاری ایرنا

 

در حالی مازندران روزهای سخت و قرمز کرونایی را پشت سر میگذارد، که تعطیلی 6 روزه استان های تهران و البرز سبب هجوم مسافران به این استان در شرایط بحرانی شده است.