تعطیلی بازارهای ساری در پی موج چهارم کرونا

عکاس (حمید قربانی ) پایگاه خبری بلاغ مازندران

با افزایش آمار مبتلایان به بیماری کرونا و قرار گرفتن شهرهای مازندران در وضعیت قرمز، بازارهای شهر ساری به دستور ستاد ملی کروتا و با اعمال محدودیت‌های جدید، تعطیل شدند.