تعطیلی و رکود کارخانجات آمل(ورشکسته)

عکاس(بهروز خسروی) پایگاه خبری نور فوتو
چند سالی است که بسیاری از کارخانه‌های مولد کشور در بخش‌های مختلف صنعتی به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور بدجوری درگیر خواب زمستانی بوده و هیچ اثری از گرمای موتور چرخه اقتصادی در آنها دیده نمی‌شود؛ امری که انتقاد فراوان کارشناسان و اساتید اقتصادی کشور را به دنبال داشته و خواستار توجه جدی دولت و برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند برای به سرانجام رساندن رونق اقتصادی در کشور هستند‌. طی سال‌های اخیر هرروز اخباری از تعطیلی کارخانه‌های تولیدی و صنعتی کشور در رسانه‌ها منتشر می‌شود، که این امر حاکی از آن است که رکود حاکم بر اقتصاد کشور بدجوری درخواب زمستانی بوده و هیچ اثری از گرمای موتور چرخه اقتصادی در آن دیده نمی‌شود‌. تعطیلی بخش‌هایی از صنعت و تولید دل‌های زیادی را غصه‌دار و ذهن‌های فراوانی را گرفتار تامین مخارج روزمره و دخل و خرج زندگی کرده است‌.
رکود، واردات بی‌رویه، قاچاق فراوان اجناسی که در داخل کشور نیز تولید می‌شود، بالابودن هزینه‌های تولید،نقدینگی بالا، کاهش قدرت خرید مردم و عدم حمایت و برنامه‌ریزی نادرست دولت در حمایت از بخش صنعت و تولید از عوامل مهم در تعطیلی کارخانه‌ها و بیکار شدن کارگران از سوی کارشناسان معرفی می‌شود‌.