تغییر کاربری اراضی سرسبز روستایی و ییلاقی مازندران

کدیر نام روستایی سرسبز و ییلاقی از دهستان توابع کجور می‌باشد. کدیر از نظر جغرافیایی هم شرایط بسیار مناسبی داشته به طوری که این روستا از جنوب و شمال بین دو کوه و از هر طرف به جنگل‌های هیرکانی که قدمتی بالغ بر ۲۰ تا ۵۰ میلیون ساله، متصل است و از جاذبه‌های این روستا می‌توان به آبشارنهرودبار، کوه زیبا قلالو و چشمه‌های خنک آن اشاره کرد در چند سال اخیر روستای تاریخی کدیر، دست خوش تغییرات زیادی از لحاظ معماری، محیطی، فرهنگی و ساخت و ساز‌های بی رویه شده است.