تلاش صیادان پره در ساحل فرح آباد شهرستان ساری جهت صید ماهی های استخوانی دریای خزر

4 هزار صیاد پرتلاش استان ، تورهای ماهیگیری خود را بر گستره خزر پهن می کنند
با آغاز فصل‌ ماهیگیری، ماهیگیران برای صید به دریا میزنند.
فصلی که از بیستم مهرماه آغاز و تا اواخر فروردین سال بعد ادامه دارد.
ماهیگیران برای صید ماهی سفید، کپور دریایی و کفال به دریا میروند.
4 هزار صیاد 54 شرکت تعاونی صیادی پره در مازندران در 338 کیلومتر از سواحل خزر در استان فعالیت می کنند.