تلاش بی وقفه کادر درمانی بابل برای شکست ویروس کرونا

 کادر درمانی بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل بعنوان اولین شهر درگیر با کرونا در استان مازندران به مدت پنج ماه شبانه روز در تلاش برای شکست ویروس کرونا هستند.