تمرینات حسن یزدانی در جویبار

حسن یزدانی کشتی جویباری که قهرمانی المپیک را در پرونده کاری خود دارد با توجه به شیوع کرونا تمرینات خود را در باشگاه فردوس جویبار آغاز کرده است .
حریف تمرینی وی علی سوادکوهی است.