MHB_7751 MHB_7752 MHB_7753 MHB_7757 MHB_7759 MHB_7761 MHB_7763 MHB_7764 MHB_7765 MHB_7772 MHB_7775 MHB_7787 MHB_7788 MHB_7790 MHB_7793 MHB_7796 MHB_7799 MHB_7803 MHB_7804 MHB_7807 MHB_7809 MHB_7811 MHB_7814 MHB_7819 MHB_7825 MHB_7828 MHB_7831 MHB_7832 MHB_7833 MHB_7834 MHB_7836 MHB_7838 MHB_7840 MHB_7843 MHB_7847 MHB_7849 MHB_7850 MHB_7851 MHB_7852 MHB_7855 MHB_7857 MHB_7858 MHB_7863 MHB_7866 MHB_7867 MHB_7870 MHB_7886 MHB_7898  MHB_7906 MHB_7888 MHB_7911 MHB_7914 MHB_7916 MHB_7920 MHB_7921 MHB_7943 MHB_7904 MHB_7954

 

آخرین تمرین گروه های نمایش خیابانی مرکز استان برای اجرا در پنجمين جشنواره بهار نارنج ساری که قرار است از پنجشنبه 16  ارديبهشت ماه  ساعت20:30 برگزار شود در محوطه عمارت شهرداری ساری برگزار شد.

لازم به ذکر است تمامی هنرمندان اجراکننده برنامه های این جشنواره از مازندرانی بوده  و از ظرفیت های بومی استان بهره گیری شده است .

پنجمين جشنواره بهار نارنج ساری از 16 تا 23  اردیبشهت ماه در پارک ملل برگزار می گردد.

bahar