از سوختن اندام گیاه یا حیوان، زغال به دست می‌آید.
زغال ماده‌ای اسفنج مانند و سیاه است و تقریباً می‌توان آن را کربن خالص دانست.
یکی از شغل‌های سنتی و سخت در مازندران تهیه زغال از چوب‌های دور ریختنی است.
آنچه در این شغل بسیار اهمیت دارد نحوه طراحی کوره است.
چون با طراحی مناسب بازدهی بیشتری را سبب می‌شود، برخی زغال‌ها صادر هم می‌شوند که از چوب‌های مرغوبی مثل چوب درختان مرکبات تهیه می‌شوند.