مراسم تکریم ومعارفه رئیس دادگستری ودادستان شهرهای محمودآباد و گلوگاه برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری درآئین تکریم ومعارفه رئیس دادگستری ودادستان محمودآباد، تکریم ارباب رجوع را یکی ازالویت های دستگاه قضایی استان برشمرد واظهارداشت:تکریم ارباب رجوع، تنها برخورد مناسب با مراجعان نیست بلکه انجام بموقع ودرست امورمردم واحترام گذاشتن به وقت وعمر ذی قیمت مراجعان به دستگاه قضایی نیز است.
به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، رئیس کل دادگستری استان با اشاره به آیات واحادیث مختلف درخصوص ارزش زمان وعمر بیان کرد: تاکید رئیس محترم قوه قضائیه وسیاست دستگاه قضایی استان، اجرای ماده به ماده وبند به بند دستورالعمل تکریم ارباب رجوع است ویکی ازمصادیق مهم تکریم، تسریع دررسیدگی به پرونده ها ست؛ اگربرای زمان مردم ارزش قائل شویم وکار آنان دربهترین زمان وبدون ارجاع به این وآن وامروز وفردا کردن،انجام شود کرامت مردم حفظ خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری تاکید کرد:هدف دادگستری استان، اجرای کامل دستورالعمل تکریم است واگرهمکاران ما خلاف یا سوء رفتارو برخوردی با مراجعان داشته باشند، مطابق قانون برخورد مناسب وبازدارنده خواهد شد.
عالی ترین مقام قضایی استان بابیان اینکه استان مازندران با مشکل اطاله دادرسی روبرواست تصریح کرد:تلاش دلسوزانه همکاران موجب کاهش 34درصدی موجودی پرونده ها شده است وهم اکنون تعداد شعبه ها با موجودی پرونده نامتعارف کاهش یافته است وبرنامه ریزی این است که شعب پرپرونده را کاهش دهیم.
وی افزود: حل مشکل اطاله دادرسی وتراکم پرونده درکنار سایر عوامل موثر، نیازمند فرهنگی بسیجی ومدیریت جهادی است تا با تلاش همکاران ومدد الهی،مردم درکوتاه ترین زمان به حق خود برسند . ریس کل دادگستری استان همچنین دربخش دیگری از سخنان خود،برخورد با انواع مفاسد ریز ودرشت را ازسیاست های مهم تحولی رئیس محترم قوه قضائیه برشمرد وگفت:هرگونه نقض قانون یا جلب منفعت برای خود یا بستگان وتضییع اموال وبدست آوردن امتیازات دردایره فساد تعریف می شود ودادگستری استان مازندران نیز همسو با مسیر تحول دستگاه قضایی درمبارزه با انواع مفاسد، قاطعانه پای کار ایستاده است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری ازمهم ترین انواع مصادیق فساد را زمین خواری ذکر کرد وگفت: زمین خواری دراستان با ازبین بردن زمین های کشاورزی،تغییرکاربری وتبدیل آن به برج وویلا توسط سودجوبان، عرصه رابرمردم بومی دشوار وبرای منفعت طلبان آسان کرده است واعلام می کنیم ضمن پیشگیری ازهرگونه منفعت طلبی وتغییر کاربری، با مجازات بازدارنده وتسریع دراجرای احکام، مجال فساد به سودجویان نخواهیم داد؛ البته اگرپیشگیری درست وبهنگام انجام شود، دستگاه قضایی با انبوه پرونده، روبرو نخواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان درادامه به بحث حمایت ازتولید نیزاشاره کرد وگفت: باید تمام دستگاه ها و سازمان های متولی تلاش کنند با جذب سرمایه گذار و حمایت از تولید در توسعه و پیشرفت شهرستان و استان سهیم باشند، دادگستری استان مازندران نیز در جهت حمایت از سرمایه گذاری وجهش تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی، مطابق فرامین مقام معظم رهبری وطرح تحولی قوه قضائیه همه همت خود رامصروف کرده است.

شایان ذکر است، دراین مراسم از زحمات وخدمات کرمانی خلیلی رئیس پیشین دادگستری محمودآباد تقدیر و نبی زاده کبریا بعنوان رئیس جدید دادگستری این شهرستان معرفی شد.

گفتنی است، نبی زاده کبریا پیش ازاین رئیس دادگستری شهرستان میاندرود بود. همچنین دراین مراسم یوسف تبار بعنوان دادستان جدید معرفی شد.

**رییس دادگستری ودادستان جدید شهرستان گلوگاه معارفه شدند

درمراسمی با حضور رییس کل دادگستری استان، معاون منابع انسانی دادگستری استان و امام جمعه گلوگاه، رئیس دادگستری ودادستان جدید گلوگاه معارفه شدند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، در این آیین، رییس کل دادگستری استان، ضمن گرامیداشت هفته بسیج اظهار داشت: درشرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری به تفکر، منش و رفتار و عمل بسیجی نیاز داریم و باید درهمه حوزه های کاری در خدمتگزاری، مجاهدت و تفکر و عمل بسیجی داشته باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین در ادامه بابیان اینکه فساد به هرشکل و میزان در استان قابل پذیرش نیست خاطرنشان کرد:در استانی که بیش از ۱۰ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است، نباید مردم شاهد هیچگونه فسادی باشند و واکنش دستگاه قضایی استان نسبت به فساد اداری، مالی و تضییع اموال عمومی، سریع ،قاطع وبازدارنده خواهد بود.
عالی ترین مقام قضایی استان دربخش دیگری ازسخنان خود بر صدور آرا محکم، مستدل وموجه تاکید کرد وگفت: اطاله دادرسی موجب بسیاری ازمفسده ها می شود بنابراین یکی ازبهترین راهکارها برای از بین بردن این مسایل، رسیدگی بهنگام و در زمان درست است.
وی افزود: برای صدور آرا، وقت بگذارید و توجه داشته باشید آرا مستند، موجه ومستدل باشد تا وقتی رای به دست مردم رسید، بدانند به چه دلیل مشخصی محکوم شده اند، آرا باید هم استناد داشته باشد هم استدلال و هم موجه باشد.

شایان ذکر است، دراین مراسم از زحمات وخدمات” سید محمد سلیم بهرامی” رئیس پیشین دادگستری گلوگاه تقدیر و”علی نیازی اوریمی” بعنوان رئیس جدید دادگستری گلوگاه معرفی شد.

گفتنی است، علی نیازی اوریمی پیش ازاین معاون دادستان شهرستان نکا بود. همچنین دراین مراسم ازخدمات “عشقی” دادستان پیشین شهرستان گلوگاه نیز قدردانی و ابوالقاسم کیانی بعنوان دادستان جدید معرفی شد.