تور صنعتی خبرنگاران به کارخانه آرد جویبار و نشست خبری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران برگزار شد

به گزارش  ایرنا ، سید محمد جعفری در نشست خبری تعداد نانوایی‌های موجود در مازندران را بیش از پنج هزار واحد اعلام کرد و افزود: به دلیل اعمال قانون حذف فواصل صنفی باعث شده تا فاصله مکانی در استقرار این واحدها لحاظ نشود .

وی ادامه داد: اتحادیه خبازان بدون گرفتن استعلام از سوی اداره کل غله مبادرت به صدور مجوز می‌کند و این روند باعث شده که اکنون شاهدیم که یک نفر مجوز ۶ نانوایی در مازندران دارد و این واحدها فعال هم هستند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با تاکید بر اینکه غالب این افراد خود مدعیان کیفیت نان هستند، افزود: این در حالیست نانوایی ها به افراد اجاره داده می‌شود و برای اقتصادی کردن کار از کیفیت نان‌ها زده می‌شود.

جعفری ادامه داد : در حال حاضر ۳۰ درصد نانوایی های مازندران بدین شکل کار می کنند و اجاره ای هستند.

وی اضافه کرد: سرانه روزانه مصرف آرد در هر نانوایی مازندران پنج کیسه آرد است و یک‌نانوایی برای رسیدن به صرفه اقتصادی باید روزانه ۸ کیسه آرد مصرف بکند.

مدیرکل غله مازندران بر پیگیری  منشور آرد و نان این استان تاکید کرد و گفت: برای کیفی سازی نانوایی ها رفع مشکلات اینچنینی به صورت جدی ردگیری می شود و از بندهای قانونی استان برای این امر استفاده می شود.

وی با اشاره به ظرفیت ۲۵۴ هزار تنی سیلوهای مازندران گفت: از این میزان حدود یکصد هزار تن طی سه سال اخیر ایجاد شده است .

جعفری همچنین از در حال ساخت بودن سه سیلو در استان خبر داد و افزود: این واحدها با ۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در حال ساخت است و ۵۰ هزارتن ظرفیت ذخیره سازی اضافه می شود .