تور ساری گردی و زنگ گردشگری در هنرستان ابتکار ساری 2022

عکاس(زینب ذبیحی) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

به مناسبت کمیته مردمی رویداد بین المللی ساری پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو در سال ۲۰۲۲ (ساری 2022) ، مراسم زنگ گردشگری در هنرستان دولتی دخترانه ابتکار برگزار شد.

همچنین کمیته مردمی ساری ۲۰۲۲ ، به همین مناسبت تور رایگان ساری گردی به صورت پیاده روی از میدان ساعت به خانه و موزه منوچهر خان کلبادی برگزار کرد.