تحرک ، ورزش ، نشاط کودکان
در راستای طرح های شادی و تحرک بدنی کودکان آکادمی یوگا مازندران تور پرنشاطی در شهربازی ” شهر حلزونی” برگزار شد.

در این تور شاد روهام ابوطالبی مدیر آکادمی یوگای مازندران و تعدادی از مربیان این آکادمی حضور داشتند.