اجرای طرح “جهش تولید در قاب رسانه” در شهرستان جویبار با حضور خبرنگاران بسیجی استان مازندران

بازدید خبرنگاران استانی و شهرستان جویبار به همراه رئیس سازمان بسیج رسانه و مسئول بسیج صنعت استان مازندران از واحد تولیدی کیمیا سبز کاسپین و ایمن پوشاک در شهرک صنعتی جویبار

در این بازدید ظرفیت ها و توانمندی های این واحدهای تولیدی معرفی و مشکلات و موانع پیش روی آنان بیان شد.

گفتنی است بسیج رسانه استان مازندران پس از نامگذاری سال جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری اقدام به حضور در واحدهای تولیدی و صنعتی و معرفی این واحدها و انعکاس مشکلات آنان از طريق خبرنگاران درطرح جهش تولید در قاب رسانه اقدام کردند.