توزيع كمك مومنانه در نوشهر

عکاس (غلامرضا شمس ناتری) خبرگزاری فارس مازندران

به مناسبت ميلاد كريم اهل بيت حضرت امام حسن مجتبی عليه السلام توزيع كهزار بسته كمك مومنانه توسط ناحيه مقاومت بسيج سپاه پاسداران نوشهر با كمك خيران برای محرومان در نظر گرفته شد.

اين بسته‌های حمايتی برای توزيع به نيازمندان توسط پايگاه‌های مقاومت محلات صورت می‌گيرد.