توزیع نزدیک به پانصد بسته حمایتی لوازم تحریر توسط “خیریه حامیان زندگی پایا ” در مدارس آموزش و پرورش ناحیه۲ساری

به گزارش خزرنما به گفته مریم کمالی مدیر مرکز خیریه حامیان زندگی پایا : ۴۸۰بسته حمایتی لوازم تحریر با هماهنگی و پیگیری آموزش و پرورش ناحیه ۲ساری در بین مدارس و دانش آموزان بی بضاعت توزیع گردید.
وی ادامه داد موسسه غیر تجاری خیریه حامیان زندگی پایا در مهر ماه ۹۶ بنیان گذاری گردید.

این موسسه مردم نهاد در راستای هدف اصلی خود تحکیم بنیان خانواده ایرانی و در جهت یاری رساندن به افراد آسیب دیده و در معرض آسیب جامعه با محوریت حمایت آموزش توانمند سازی و ایجاد اشتغال خانواده های مستعد نیاز فعالیت خود را آغاز نموده است.
کمالی در پایان از مشارکت و حمایت دکتر آرام مدیرکل بهزیستی مازندران نیکزاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران دکتر قاسمی عضو شورای شهر ساری و همکاری سرکار خانم محمدی مدیر و دکتر فلاحی معاون آموزش و جمالی مسئول مشارکت آموزش و پرورش ناحیه۲ساری قدر دانی کرد.