توزیع لوازم خانگی اهدایی سپاه سیدالشهداء(ع) تهران به سیل زدگان سیمرغ

به مناسبت عیدسعید غدیرخم سپاه سیدالشهداء(ع) استان تهران بسته‌های لوازم خانگی را به خانواده‌های سیل زده سیمرغ اهدا کرد.