توزیع 700بسته معیشتی بین خانواده‌های نیازمند آمل

700بسته معیشتی از سوی دفتر امام جمعه شهرستان آمل آماده و تحویل خانواده های نیازمند و آسیب‌دیده بیماری کرونا شد .