با هدف نجات گونه شمشاد جنگل‌های هيرگاني شمال از بيماری”بلايت” و آفت “شب پره شمشاد” با توليد يك صد هزار اصله نهال توسط اداره كل منابع طبيعی نوشهر ، به صورت قلمه و بذر ، عمليات انتقال بيش از دو هزار اصله نهال‌های سالم گلداني شمشاد از نوشهر به مقصد مركز بذر جنگلي بذركلوده آمل صورت گرفت تا در يك فضای بهتري كاشته شود تا براي آينده در شرايط مناسب‌تری نگهداری شود.