با هدف نجات گونه شمشاد جنگل‌های هیرگانی شمال از بیماری”بلایت” و آفت “شب پره شمشاد” با تولید یک صد هزار اصله نهال توسط اداره کل منابع طبیعی نوشهر ، به صورت قلمه و بذر ، عملیات انتقال بیش از دو هزار اصله نهال‌های سالم گلدانی شمشاد از نوشهر به مقصد مرکز بذر جنگلی بذرکلوده آمل صورت گرفت تا در یک فضای بهتری کاشته شود تا برای آینده در شرایط مناسب‌تری نگهداری شود.