تولید لباس بیمارستانی در کارگاه بنیاد تعاون زندانیان مازندران

با تلاش ۵۰ مددجوی مستقر در کارگاه بنیاد تعاون زندانیان مازندران، ماهیانه حدود ۳۰۰ دست لباس مخصوص بیمارستان در یک شیفت کاری تولید و به بیمارستان‌ها عرضه می‌شود.