بانوان انقلابی آمل در حرکتی خودجوش از ابتدای شروع کرونا تا به امروز به تولید و توزیع ماسک رایگان در امامزاده ابراهیم(ع) آمل پرداختند.