قصه نان پیازی سوادکوه

عکاس (حوا احمدی) خبرگزاری مهر

 

در روزهایی که پخت نان محلی و سنتی در کشور به تدریج در حال فراموشی است، اما در روستای «دهمیان» سواد کوه بسیاری از خانواده‌ها در ایام خاصی اقدام به پخت نان محلی «پیازی» می‌کنند.

نان پیازی منطقه سوادکوه روستای دهمیان به شماره ۲۲۲۲ در فهرست ملی حاملان میراث فرهنگی ناملموس به ثبت رسیده است.