تازه نفس ها “برای ساری” به میدان آمدند

تازه نفس ها با شعار «برای ساری» برای ثبت نام ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر به فرمانداری شهرستان ساری رفتند.

لیست، برای ساری ، متشکل از آقایان مهندس سید افشین راسخ، مهندس حسین وریجی،دکتر حامد ذاکریان مهندس علی عاشقان، دکتر سجاد جدی ساوری ودکتر سید رحمان میرشجاعی بطور رسمی وارد عرصه انتخابات شورای شهر شدند.