“دکتر رضا پیوندی” عضو سابق شورای اسلامی شهر ساری در دوره چهارم، دکترای معماری، عضو هیات علمی دانشگاه و رئیس کمیته مدیریت توسعه شهرسازی مجمع متخصصین ایران با همراهی تعدادی از بزرگان و معتمدان با حضور در فرمانداری مرکز استان، داوطلبی خود را جهت نمایندگی حوزه ساری و میاندورود در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی رسما اعلام و ثبت نام کرد.