جراحی عصب دست کودک هفت ساله آملی

عکاس(اکبر بدرخانی) خبرگزاری میزان

 

پسربچه هفت ساله اهل شهرستان آمل که ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به دنبال سقوط در دستگاه برنجکوبی دچار قطع عضو اندام فوقانی سمت چپ به طور کامل از ناحیه شانه شده بود، پس از گذشت حدود شش ماه از پیوند اولیه در این کودک درمرحله دوم از درمان، پیوند عصب برای بیمار انجام شد.
به گفته یک فوق تخصص جراحی ترمیمی دست، برای ترمیم اعصاب دست این کودک مازندرانی حدود ۱۲۰ تا ۱۴۰ سانتیمتر عصب نیاز بود که ۴۰ سانتیمتر آن از پای خود بیمار برداشته شد، ۸۰ سانتی متر دیگر نیز روز گذشته از پدر بیمار گرفته و برای پیوند آماده سازی شده است.