جستجو پیرمرد مفقود شده در فیلبند

عباس بهروزی ۷۵ ساله در روز دوشنبه مورخه ۱۳ مرداد به همراه خانواده خود از تهران وارد روستای فیلبند شده اند و از روز ۱۵ مرداد ساعت ۱۴:۴۵ دقیقه از منزل خود در روستای فیلبند خارج شده اند و تا بحال بازنگشته است.
او کاملا از همه نظر سالم بوده است هم اکنون ۲ گروه از هلال احمر تهران و آمل و ۲۳ نفر از بستگان او به کمک هلال احمر آمده اند و مشغول جستجو هستند.