جشنواره تخم مرغ رنگی در راستای به روز شدن مبلمان شهری نوروزی در مجموعه سرای مهر شهرداری آمل برگزار شد.