جشنواره عروسک با حجاب من با هدف ترویج فرهنگ عفاف وحجاب از سنین کودکی و در قالب بازی‌های کودکانه در شهرهای پل‌سفید و زیراب برگزار شد.