جشنواره لباس سنتی دبستان هوشمند پسرانه غیردولتی علیم ساری

این جشنواره باهدف تقویت وتعمیق فرهنگ بومی مازندران باحضور مسولین، دانش آموزان وخانواده های آنان برگزار شد.
در این جشنواره دانش آموزان به همراه خانواده هایشان ومسولین دبستان با لباس محلی حاضر شدند.