جشن تیرماه‌سیزده‌شو یکی از آئین های کهن مازندران با حضور هنرمندان ، مسئولان و اقشار مختلف مردم در رامسر برگزار شد.