جشن رای اولی های دختر در انتخابات 1400 شهر ساری

عکاس (هدا کاشی پور ) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

دختران “رای اولی” در انتخابات 1400 شهر ساری جشن حضور گرفتند