جشن بزرگ روز کارگر با حضور استاندار مازندران و جامعه کارگری و بازنشستگان در قائم شهر برگزار شد.

به گزارش ایرنا، احمد حسین زادگان درجشنواره امتنان از کارگران نمونه و نخبگان جامعه کار و تولید و جشن بزرگ کارگران و بازنشستگان استان مازندران در قائم شهر افزود: کارگران کشور در مبارزات انقلاب اسلامی و چه در حین جنگ و چه در دوران سازندگی در کنار نظام ایستادند و امروز هم در مقابل این تحریم های ظالمانه اقتصادی خواهند ایستاد.
وی گفت که این تحریم ظالمانه باعث می شود که از وابستگی به فروش نفت خارج شویم و با تولید و صادرات محصولاتمان به بازار جهانی به رونق اقتصادی نزدیک تر شویم.
استاندار مازندران ادامه داد: این فرصتی برای تولیدکنندگان است که با افزایش تولید و رونق اقتصادی که رونق اشتغالزایی را بدنبال دارد به نقطه ای می رسیم که دیگر هیچ کشور زیاده خواهی نتواند ایران عزیز ما را تهدید کند.
وی اضافه کرد: ما امروز در واقع در جشن اقتصادی شرکت کردیم و امیدواریم به زودی جشن خودکفایی در تولید را با هم بگیریم.
استاندار مازندران تصریح کرد: ما با جوانان و فرزندان ایران که توانسته ایم در رشته های علمی و ورزشی در صدر کشور های دیگر باشیم ،حتما می توانیم با کمک همین جوانان و فرزندان با ترویج فرهنگ کار و در سایه تلاش دست اندرکاران و تولید درست به رونق اقتصادی و به نقطه استقلال اقتصادی برسیم.
وی با بیان اینکه در کشوری زندگی می کنیم که مجموعه های زیادی برای احقاق حق کارگر فعالیت می کنند، ادامه داد: اصل خصوصی سازی پسندیده است اما شاید در نحوه اجرای و عملیاتی شدن آن در کشور دچار مشکلاتی باشیم.
حسین زادگان بیان داشت: دولت ارائه خدمات رفاهی تا درمانی به کارگران را بر عهده دارد ،در صورتی که در کشور های توسعه یافته این امر بر عهده بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه تشکل های قوی کارگری بار زیادی را از دوش دولت بر می دارند، ادامه داد: با تشکل های کارگری نشستیم و مشکلات کارگران عزیز را شنیدیم و بر آن هستیم در کوتاهترین مدت زمان مشکلاتی که مربوط به استان است را رفع کنیم و مشکلاتی که در سطح ملی حل می شود را منعکس و پیگیری می کنیم.
وی گفت برای پیگیری بیشتر مشکلات کارگران، خانه کارگر در کارگروه های اقتصادی و اشتغال استان مازندران به صورت رسمی عضو است و در تمامی تصمیم گیری ها نقش خواهد داشت.