جشن دهه کرامت در ستاد “محمدرضا متولیان” کاندیدای شورای شهر ساری(629)

عکاس (خلیل دردانه ) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران