جشن شبانه در نمایشگاه توانمندی های استان مازندران با حضور نمایندگان 13 کشور شرکت کننده در رویداد های اقتصادی مازندران از جمله کشورهای حاشیه دریای خزر با اجرای زنده گروه رستاک در ساری برگزار شد