به مناسبت آغاز سال تحصیلی ، کلاس اولی های مدرسه نظام الملک در روستای کروا قائم شهر سر کلاس خود حاضر شدند. ماه مهر همیشه پُر از مهر بوده به خصوص با دختران و پسرانی که در مدارس روستائی کنار هم خواهند نشست تا با کسب علم و دانش ، آینده را بسازند.