جشن فارغ التحصیلی نخستین دوره دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ، ورودی سال ۹۱ برگزار شد.