آیین کهن جشن مردگان در شهرستان ساری

آخر سال تبری موسوم به بیس شش نوروز ماه مردم به مزار رفته و برای اموات خیرات می کنند و با پخش گل و شیرینی جشن می گیرند که به جشن مردگان موسوم است.

به گزارش ایسنا مازندران، آیین کهن بزرگداشت درگذشتگان و یادآور پهلوانی نام آوران اساطیری در فرهنگ و تمدن کهن مازندران “بیس شش عید ما” نام دارد. در این روز مردم مازندران به زیارت قبور امام زادگان رفته و درگذشتگان را تکریم می کنند و یاد وخاطره شان را زنده نگاه می دارند.

زنان روستا در خانه های خود غذا طبخ شده را طبق سنت برای اطعام دهی مردان  به حسینیه روستا می آورند. بعد از صرف ناهارجوانان و پهلوانان نیز به یاد پهلوانان اساطیری پنجه در پنجه هم می اندازند و این آیین کهن را پاس می دارند.روستای آقمشهد واقع در بخش  کلیجان رستاق شهرستان ساری یکی از این روستاهایی است که همه ساله طبق سنت دیرینه این آیین را برپا می کند و با استقبال کثیری از مردم روبرو است.